ชุดบันทึกการเรียนการสอนพร้อมถ่ายทอดสด VDO lacture capture system

  • อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนในยุค Digital
  • สามารถบันทึกสิ่งที่เขียนและภาพพร้อมเสียง
  • มีกล้องสำหรับครู และ นักเรียน
  • ในชุดมีไมโครโฟนแบบติดเพดาน ดีไซน์สวยงาม
  เบอร์โทร ออล เอ็ดดูแคร์
  line ID and barcode
  หมวดหมู่: