ชุดบันทึกการเรียนการสอนพร้อมถ่ายทอดสด VDO lacture capture system

    • อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนในยุค Digital
    • สามารถบันทึกสิ่งที่เขียนและภาพพร้อมเสียง
    • มีกล้องสำหรับครู และ นักเรียน
    • ในชุดมีไมโครโฟนแบบติดเพดาน ดีไซน์สวยงาม
    Category: