Proedu1 STH01 free shipping

4,000.00 ฿

  • ใช้สำหรับติดผนังเหมาะสำหรับเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบฉายระยะใกล้
  • ผลิตจากเหล็กมีความแข็งแรงและเคลือบสีกันสนิม
  • ปรับระยะได้ 60-120 ซม.
  • รองรับนำ้หนักโปรเจคเตอร์ได้ 15 กิโลกรัม
  • มีระยะบอกขนาดความยาวของขา
  • มีปุ่มสำหรับหมุนเพื่อปรับมุมของโปรเจคเตอร์ สำหรับ ขึ้น – ลง
  • มีปุ่มสำหรับหมุนเพื่อปรับมุมของโปรเจคเตอร์ สำหรับการเลื่อนเครื่อง ซ้าย-ขวา
  • รูปทรงสวยงาม
  • รับประกัน 1 ปี
เบอร์โทร ออล เอ็ดดูแคร์
line ID and barcode

5 in stock