กระดานอิเล็กทรอนิกส์ คือ

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ plus

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ คือ กระดานที่ใช้ปากกาไวท์บอร์ด เขียน แล้ว สามารถหมุน scan เพื่อเก็บข้อมูลที่เราเขียนไว้ได้โดย สามารถบันทึกไว้ที่ usb flash drive หรือ ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยบางรุ่นสามารถทำงานควบคู่กับเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ได้ และยังสามารถสั่งงานพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที

กระดานอิเล็กทรอนิกส์มีกี่ยี่ห้อ

บทความนี้ จะอธิบายถึง การทำงานของ กระดานอิเล็กทรอนิกส ว่าทำงานอย่างไร และ มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร เรามาดูกันครับ

กระดานอิเล็กทรอนิกส จะมีผลิตออกมา หลายยี่ห้อ ครับ แต่ที่นิยม จะมีอยู่ 2 ยี่ห้อ ครับ ยี่ห้อแรก คือ panasonic ยี่ห้อที่สอง คือ plus ซึ่งในปัจจุบันกระดาน panasonic นั้นได้ยกเลิกการผลิต ออกไปแล้ว ทำให้ตอนนี้ เหลือ เพียง กระดาน copy board plus เท่านั้น ครับ

ซึ่งทางค่าย กระดาน PLUS นั้นจะเรียกว่า กระดาน copy board plus นั้น เปรียบเสมือน กระดานไวท์บอร์ด โดยมีฟังก์ชั่น อย่างอื่น เพิ่มเติมขึ้นมา คือ สามารถที่เลื่อนหน้าที่เราเขียนแล้ว สแกน เก็บไว้ใน หน่วยความจำได้ และ สามารถที่ต่อกับเครื่อง printer แล้ว พิมพ์ออกมาได้ ทันที และบางรุ่น จะสามารถใช้ รับภาพโปรเจคเตอร์ได้ด้วย

สำหรับ กระดานอิเล็กทรอนิกส นั้นบางครั้ง ก็เรียกว่า copy board หรือ electronic board ซึ่งความหมายก็จะเหมือนกันครับ ต่อไปเรามาดู รุ่นและรูปร่างหน้าตา ของกระดาน กันครับ

การทำงานของ กระดานอิเล็กทรอนิกส์

  1. กระดานอิเล็กทรอนิกส plus รุ่น ที่สามารถเขียนและ สแกนเก็บ ข้อมูลที่เรา เขียนไว้ได้ และ สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ โดยวิธีการเขียน โดยใช้ปากกา ไวท์บอร์ด หรือ ปากกาเฉพาะของทาง plus copy board ก็ได้ครับ
กระดานอิเล็กทรอนิกส์ N20S

2. กระดาน plus รุ่นที่สามารถ รองรับการฉายภาพจากโปรเจคเตอร์ได้ ด้วย และสามารถเขียน และ สแกน ข้อมูลเก็บไว้ได้ พร้อมกับ พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ได้ แต่ จะไม่สามารถ ทัชสกรีน หรือ สัมผัสด้วยนิ้ว หรือ ปากกา ได้

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ plus C20W

โดยปกติ กระดาน plus ก็จะมี โปรแกรม สำหรับ ใช้งานควบคู่ กับ ตัวกระดานด้วย โดย โปรแกรมจะสามารถทำการ เชื่อมต่อ และ เก็บข้อมูล จากตัวกระดาน มาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์โดย เชื่อมต่อผ่านสาย USB

วิธีการใช้งานกระดานอิเล็กทรอนิกส Plus

ราคากระดานอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมของกระดาน copy board plus

คู่มือการใช้งานกระดาน copy board plus

แคตตาล็อก กระดาน copy board plus