มารู้จัก เทคโนโลยี Laser projector กันดีกว่า

เทคโนโลยี เลเซอร์ โปรเจคเตอร์ (Laser projector)

เรามารู้จัก เทคโนโลยี Laser projector กันดีกว่า

เทคโนโลยี เลเซอร์ โปรเจคเตอร์ (Laser projector) รุ่นใหม่ล่าสุดที่ มาพร้อมกับความสว่างที่มากกว่า อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 20,000 ชั่วโมงขึ้นไป และ ความคมชัดที่มากกว่า เรามาจำแนกเทคโนโลยี laser ออกได้ดังนี้

สารบัญ

 1. เทคโนโลยี Laser Phosphor ที่ใช้เทคโนโลยี 3LCD Panel
 2. เทคโนโลยี Laser Phosphor ที่ใช้เทคโนโลยี 1-chip DLP
 3. เทคโนโลยี Laser Phosphor ที่ใช้ร่วมกับ 3 chip DLP
 4. เทคโนโลยี Projector Laser แบบ RB
 5. เทคโนโลยี Laser RGB ,3DLP
เทคโนโลยี เลเซอร์ โปรเจคเตอร์ (Laser projector)

เทคโนโลยี Laser projector Phosphor ที่ใช้เทคโนโลยี 3LCD Panel

โปรเจ็กเตอร์ Laser Phosphor ที่คุ้มค่าใช้ไฟ LED เลเซอร์สีน้ำเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างสีฟ้าในภาพสุดท้าย แต่ยังใช้เลเซอร์สีน้ำเงินอีกตัวหนึ่งเพื่อให้วงล้อฟอสเฟอร์สีเหลืองส่องสว่างซึ่งจะปล่อยแสงสีเหลืองออกมา จากนั้นแสงสีเหลืองนี้จะถูกแยกโดยฟิลเตอร์เป็นส่วนประกอบแสงสีเขียวและสีแดง

โปรเจ็กเตอร์ LCD ที่ใช้เลเซอร์สีน้ำเงินใช้แผง LCD สามแผงเพื่อสร้างส่วนของภาพสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินของการแสดงภาพซึ่งนำไปสู่การแสดงสีที่สดใส

จุดเด่น

 • การแสดงสีที่สดใส
 • ความสว่างสูง
 • น้ำหนักโปรเจ็กเตอร์เบา
Laser technologien Phosphor 1DLP

เทคโนโลยี Laser Phosphor ที่ใช้เทคโนโลยี 1-chip DLP

โปรเจ็กเตอร์ DLP ที่ใช้เลเซอร์สีน้ำเงินเหล่านี้ใช้เอ็นจิ้นอุปกรณ์ไมโครมิเรอร์หนึ่งตัว (ชิป DLP)

DLP แบบชิปเดี่ยวพร้อมโปรเจ็กเตอร์วงล้อสี สร้างส่วนที่เป็นสีแดงเขียวและน้ำเงินของภาพ ทีละขั้นตอน โดยให้การแสดงสีที่เป็นธรรมชาติ

 • สีที่เป็นธรรมชาติและความสม่ำเสมอของความสว่างที่ดี
 • ความสว่างสูง กว่าแบบก่อน
 • การสร้างภาพสีขาวที่ยอดเยี่ยม (contrast)
 • ขนาดเครื่องเบาขึ้น
Laser technologien Phosphor 3DLP

เทคโนโลยี Laser Phosphor ที่ใช้ร่วมกับ 3 chip DLP

โปรเจ็กเตอร์ DLP 3 ชิปสร้างส่วนสีทั้งสามของภาพในแบบคู่ขนานทำให้การแสดงสีดีขึ้นและความสม่ำเสมอของความสว่าง

 • สีที่ยอดเยี่ยมและความสม่ำเสมอของความสว่างที่ดีมาก
 • ความสว่างสูง
 • พื้นที่สีที่สอดคล้องกับ DCI (Digital Cinema Initiative)
Laser technologien RB 3DLP

เทคโนโลยี Projector Laser แบบ RB

เทคโนโลยีเลเซอร์ RB ผสมผสานข้อดีของการสร้างสีที่ยอดเยี่ยมเข้ากับ ของเทคโนโลยีเดิม ที่มีประสิทธิภาพ ในการฉายภาพด้วยเลเซอร์ RB จะใช้เลเซอร์สีน้ำเงินเพื่อสร้างสีฟ้าและใช้เลเซอร์สีแดง เพื่อสร้างสีแดงในภาพสุดท้าย สีเขียวเกิดจากวงล้อเรืองแสงสีเขียวที่เปล่งแสงสีเขียว ประมวลผลภาพด้วยเทคโนโลยี 3 ชิป DLP

เทคนิคนี้ช่วยให้เกิดการสร้างแสงที่มีประสิทธิภาพมากโดยหลีกเลี่ยงฟิลเตอร์กรองแสงทำให้ได้สีที่เข้มขึ้นและเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนสีแดงบวกกับเอาต์พุตความสว่างที่สูงขึ้น

 • สีสดใสและความสม่ำเสมอของความสว่าง
 • ความสว่างสูงขึ้น
 • ลดการใช้พลังงาน
 • ประสิทธิภาพแสงสูง
 • พื้นที่สีที่กว้างขึ้น
Laser technologien RGB 3DLP

เทคโนโลยี Laser RGB ,3DLP

แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ RGB พร้อมเทคโนโลยี DLP 3 ชิป

เลเซอร์ RGB ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า ‘เลเซอร์บริสุทธิ์’ เลเซอร์สีแดงเขียวและน้ำเงินส่งตรงไปยังชิปภาพ 3 DLP โปรเจคเตอร์ที่ใช้ เทคโนโลยีนี้ จะสร้างท่อแสงที่ประกอบด้วยแสงที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนประกอบ RGB ทั้งสามส่วน แสงจะถูกปล่อยออกมาในแถบ RGB ที่แคบมากซึ่งมีความถี่สเปกตรัมที่แตกต่างกันมาก เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถสร้างพื้นที่สีขนาดใหญ่ที่เกินกว่า Adobe-RGB หรือ DCI ได้อย่างง่ายดายและสามารถกำหนดสี ที่ต้องการได้ดีกว่าแบบอื่น

 • สีที่ดีที่สุดและความสม่ำเสมอของความสว่าง
 • ความสว่างสูงสุด
 • รองรับ Adobe-RGB, DCI, Rec. พ.ศ. 2563