Showing all 7 results

เครื่องรับส่งสัญญาณภาพ VDO processor ยี่ห้อ Kystar

เครื่องรับส่งสัญญาณภาพ VDO processor ยี่ห้อ kystar

จำหน่ายช เครื่องรับส่งสัญญาณภาพ VDO processor ยี่ห้อ Kystar เป็นเครื่องรับส่ง สัญญาณภาพ หลากหลายรูปแบบ ใช้สำหรับการรับและส่งสัญญาณภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องวีดีโอ หรือ แหล่งส่งสัญญาณภาพอื่น ๆ มาแสดงที่จอ LED full color display พร้อมกับมีโปรแกรมแสดงผล สามารถเปลี่ยน รูปแบบการแสดงผลได้ รองรับการแสดงผล แบบ PIP หรือ POP สามารถใส่ ตัวอักษร แทรกไปในรูปภาพหรือวีดีโอ ได้

KYSTAR

KYSTAR KT4

300,000.00 ฿

 • KYSTAR KT4
 • รองรับการแสดงผลได้ แนวนอน 16,000 แนวตัั้ง 8,000 pixel
 • สามารถแสดงภาพได้พร้อมกัน 6 หน้าต่าง จาก 6 แหล่งสัญญาณภาพ
 • พร้อมช่องรับสัญญาณภาพที่หลากหลาย ที่รองรับ ช่องสัญญาณใหม่ เช่น HDMI, DP, DVI, PANDORA
 • มาพร้อมกับ จอด้านหน้า 4.3 นิ้ว ที่แสดงผลได้เสมือนจริง
 • สามารถตั้งค่าให้เป็น wifi hotspot และสามารถเข้้าไปตั้งค่าต่าง ๆ ผ่านทาง app ได้
 • รองรับการแสดงภาพผ่าน wifi จาก Android , iOS phone
 • ไร้รอยต่อ เมื่อมีการสลับสัญญาณภาพ
 • รองรับการเชื่อมต่อ แบบ cascade ในกรณีที่ต้องการจอภาพขนาดใหญ่
 • พร้อมการสำรองสัญญาณในกรณีที่สัญญาณภาพ lost
 • รองรับ layer 4 layer และ 630ล้าน pixel
 • รับประกัน 1 ปี

150,000.00 ฿

 • KYSTAR U4Pro
 • เป็นเครื่องรับส่งสัญญาณหลากหลายรูปแบบ
 • สามารถรับและส่งสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ กล้อววีดีโอ ไปแสดงยัง LED full color display
 • รองรับการแสดงภาพได้สูงถึง .................... pixel
 • มีช่องเชื่อมต่อที่หลากหลาย รองรับ HDMI, VGA
 • มีฟังก์ชั่น seamless และ switching สลับสัญญาณภาพ
 • รับประกัน 1 ปี

KYSTAR

KYSTAR U4

120,000.00 ฿

 • KYSTAR U4
 • เป็นเครื่องรับส่งสัญญาณหลากหลายรูปแบบ
 • สามารถรับและส่งสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ กล้อววีดีโอ ไปแสดงยัง LED full color display
 • รองรับการแสดงภาพได้สูงถึง .................... pixel
 • มีช่องเชื่อมต่อที่หลากหลาย รองรับ HDMI, VGA
 • มีฟังก์ชั่น seamless และ switching สลับสัญญาณภาพ
 • รับประกัน 1 ปี

KYSTAR

KYSTAR U3

40,000.00 ฿

 • เป็นเครื่องรับส่งสัญญาณหลากหลายรูปแบบ
 • ใช้สำหรับส่งสัญญาณไปแสดงยัง จอ LED full color display ได้
 • สามารถรับสัญญาณขาเข้าได้ หลากหลาย
 • มีช่องรับสัญญาณขาเข้า และ ขาออก
 • รองรับการแสดงผลได้สูง และหลายรูปแบบ
 • รับประกัน 1 ปี

44,500.00 ฿

 • เป็นเครื่องรับส่งสัญญาณหลากหลายรูปแบบ
 • ใช้สำหรับส่งสัญญาณไปแสดงยัง จอ LED full color display ได้
 • สามารถรับสัญญาณขาเข้าได้ หลากหลาย
 • มีช่องรับสัญญาณขาเข้า และ ขาออก
 • รองรับการแสดงผลได้สูง และหลายรูปแบบ
 • รับประกัน 1 ปี

KYSTAR

KYSTAR U2

30,000.00 ฿

 • KYSTAR U2
 • เอาต์พุตการต่อแยกที่มีความละเอียดสูงถึง 2560 × 1536 @ 60Hz
 • รองรับความละเอียดเอาต์พุตที่กำหนดโดยผู้ใช้ 2.6 ล้าน
 • Cascade แบบซิงโครนัสหลายเครื่อง
 • รองรับการเปลี่ยนเสียงและวิดีโอแบบซิงโครนัส
 • พร้อมฟังก์ชั่น Fade-in และ Fade-out
 • เอาต์พุตสองช่องสัญญาณสามารถแสดงผล PIP และ POP ได้อย่างสมบูรณ์
 • รองรับการแสดงผลแบบเต็มหน้าจอ 1080P
 • รองรับ sending card 2 ชุด
 • มีการเก็บไฟล์ รวบรวมบันทึกการใช้งาน

KYSTAR

KYSTAR U1

8,500.00 ฿

 • KYSTAR U1
 • เครื่องสำหรับส่งสัญญาณภาพไปแสดงยังจอ LED full color display
 • รองรับการทำงานที่หลากหลาย
 • รองรับความละเอียด ที่ 1920x1080 พิกเซล
 • มีช่องเชื่อมสัญญาณ HDMI, VGA
 • รองรับการใช้งานควบคู่ไปกับ sending card linsn, NOVA
 • รับประกัน 1 ปี