Showing all 9 results

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน วิชา สังคมศึกษา

เป็น ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน วิชา สังคมศึกษา ระดับ อนุบาล ประถม มัธยม แบบ CAI สำหรับเสริมสร้างการเรียนรู้ ใช้งานง่าย เพียงเสียบแค่ usb flash drive ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม สามารถนำไปใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ได้ทุกเครื่อง พร้อมแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และ วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน วิชา สังคมศึกษา

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน CAI สังคมศึกษา ม3

5,000.00 ฿

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน วิชา สังคมศึกษา

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน CAI สังคมศึกษา ม2

5,000.00 ฿

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน วิชา สังคมศึกษา

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน CAI สังคมศึกษา ม1

5,000.00 ฿

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน วิชา สังคมศึกษา

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน CAI สังคมศึกษา ป6

5,000.00 ฿

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน วิชา สังคมศึกษา

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน CAI สังคมศึกษา ป5

5,000.00 ฿

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน วิชา สังคมศึกษา

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน CAI สังคมศึกษา ป4

5,000.00 ฿

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน วิชา สังคมศึกษา

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน CAI สังคมศึกษา ป3

5,000.00 ฿

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน วิชา สังคมศึกษา

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน CAI สังคมศึกษา ป2

5,000.00 ฿

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน วิชา สังคมศึกษา

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน CAI สังคมศึกษา ป1

5,000.00 ฿