รีโมทจอโปรเจคเตอร์

1,000.00 ฿

  • สำหรับควบคุม การทำงานของจอมอเตอร์ไฟฟ้า
  • มีปุ่ม กด ขึ้น – ลง และ หยุด
  • มีตัวรับส่งสัญญาณ
  • สามารถใช้งานร่วมกับ จอมอเตอร์ไฟฟ้าได้ หลายจอ
  • สามารถใช้งานร่วมกับ จอมอเตอร์ไฟฟ้าได้ทุกขนาด
  • รับประกัน 1 ปี