วิธีตั้งค่ารีโมทจอโปรเจคเตอร์

วิธีตั้งค่ารีโมทจอโปรเจคเตอร์

เรามีดู วิธีตั้งค่ารีโมทจอโปรเจคเตอร์ กันนะครับ

วิธีตั้งค่า รีโมท จอโปรเจคเตอร์ ในกรณีที่มีตัวรับสัญญาณเดิมอยู่ แล้ว แต่ต้องการใช้งานกับ รีโมท อีกตัวหนึ่ง หรือ ถ้ากดรีโมท แล้ว รีโมทไม่ตอบสนองกับจอโปรเจคเตอร์

  1. เชื่อมต่อระบบไฟเข้ากับตัวรับสัญญาณรีโมท

2. ให้กดปุ่ม STOP ค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณ ปี๊บ ดัง 2 ครั้ง จากนั้นให้ยกเลิกการกดปุ่ม stop  

ตัวรับสัญญาณถูกเปิดเครื่อง→กดปุ่มตัวรับสัญญาณและปล่อยปุ่มหยุดหลังจากได้ยินเสียงวงแหวนรับสัญญาณ แล้วกดปุ่มที่ตัวรีโมทปุ่มใดก็ได้ 1 ครั้ง จะได้ยินเสียงดัง ปี๊บ 1 ครั้ง ถื่อว่าเสร็จสิ้นการตั้งค่าตัวรับสัญญาณรีโมท กับ เครื่องรับสัญญาณ

ส่วนประกอบของ รีโมทจอโปรเจคเตอร์

  1. ตัวรับส่ง สัญญาณ ของรีโมท เป็นตัวควบคุม การทำงานขึ้นลง ของ จอโปรเจคเตอร์
  2. ชุดรีโมท เป็นตัวควบคุม และส่งสัญญาณไปที่กล่องของ ตัวรับ – ส่ง สัญญาณรีโมท

รีโมทจอโปรเจคเตอร์
ชุดรับสัญญาณ รีโมทจอโปรเจคเตอร์

วิธีการ รีเซ็ต ค่าตัวรับสัญญาณรีโมท


1: กดปุ่ม STOP ที่ตัวเครื่องรับสัญญาณค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงปี๊บดัง 3 ครั้ง แล้วให้ ยกเลิกการกดปุ่ม STOP ตัวรับสัญญาณรีโมท จะทำการรีเซ็ตค่าในตัวเครื่องทั้งหมด

คำเตือน การรีเซ็ต หรือ ตั้งค่ารีโมท ไม่ควรทำในขณะกระแสไฟฟ้าตก หรือ มีแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ อาจจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

ราคา รีโมทจอโปรเจคเตอร์