Showing the single result

กระดานอัจฉริยะ (interactive whiteboard)

กระดานอัจฉริยะ IQ board 97 นิ้ว (interactive whiteboard)

120,000.00 ฿

  • กระดานอัจฉริยะ IQ-board 97 นิ้ว
  • มีขนาดเส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 97 นิ้ว (กว้าง 212 สูง 130 หนา 3.3 ซม.)
  • มีขนาดพื้นทีใช้งานไม่น้อยกว่า กว้าง 204 สูง 123 ซม.
  • ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรด รองรับการสัมผัสได้พร้อมกัน 10 จุด
  • สามารถยึดติดได้กับผนังหรือแบบขาตั้งล้อเลื่อน
  • รับประกัน 1 ปี