Showing all 4 results

กระดานอัจฉริยะ (interactive whiteboard)

กระดานอัจฉริยะ IQ board 150 นิ้ว (interactive whiteboard)

500,000.00 ฿

 • กระดานอัจฉริยะ IQ-board 150 นิ้ว (interactive whiteboard)
 • มีขนาดเส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว
 • (กว้าง 363 สูง 131 หนา 7.6 ซม.)
 • มีขนาดพื้นทีใช้งานไม่น้อยกว่า กว้าง 204 สูง 123 ซม.
 • ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรด
 • รองรับการสัมผัสได้พร้อมกัน 10 จุด (ค่ามาตราฐาน)
 • รับประกัน 1 ปี
 

กระดานอัจฉริยะ (interactive whiteboard)

กระดานอัจฉริยะ IQ board 97 นิ้ว (interactive whiteboard)

120,000.00 ฿

 • กระดานอัจฉริยะ IQ-board 97 นิ้ว
 • มีขนาดเส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 97 นิ้ว (กว้าง 212 สูง 130 หนา 3.3 ซม.)
 • มีขนาดพื้นทีใช้งานไม่น้อยกว่า กว้าง 204 สูง 123 ซม.
 • ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรด รองรับการสัมผัสได้พร้อมกัน 10 จุด
 • สามารถยึดติดได้กับผนังหรือแบบขาตั้งล้อเลื่อน
 • รับประกัน 1 ปี

กระดานอัจฉริยะ (interactive whiteboard)

กระดานอัจฉริยะ IQ board 87 นิ้ว (interactive whiteboard)

89,000.00 ฿

 • กระดานอัจฉริยะ IQ-board 87 นิ้ว
 • มีขนาดเส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 87 นิ้ว (กว้าง 179 สูง 130 หนา 3.3 ซม.)
 • มีขนาดพื้นทีใช้งานไม่น้อยกว่า กว้าง 172 สูง 123 ซม.
 • ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรด รองรับการสัมผัสได้พร้อมกัน 10 จุด (ค่ามาตราฐาน)
 • สามารถยึดติดได้กับผนังหรือแบบขาตั้งล้อเลื่อน
 • รับประกัน 1 ปี

กระดานอัจฉริยะ (interactive whiteboard)

กระดานอัจฉริยะ IQ board 82 นิ้ว (interactive whiteboard)

79,000.00 ฿

 • กระดานอัจฉริยะ IQ-board 82 นิ้ว
 • มีขนาดเส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 82 นิ้ว (กว้าง 170 สูง 124 หนา 3.3 ซม.)
 • มีขนาดพื้นทีใช้งานไม่น้อยกว่า กว้าง 163 สูง 116 ซม.
 • ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรด รองรับการสัมผัสได้พร้อมกัน 10 จุด (ค่ามาตราฐาน)
 • สามารถยึดติดได้กับผนังหรือแบบขาตั้งล้อเลื่อน
 • รับประกัน 1 ปี